Rosor

Med sin doft, färg och form ger rosen ett underbart inslag i trädgården. Rossortimentet är
mycket stort och det finns rosor för alla smaker. Vissa är lättskötta och anspråkslösa medan andra kräver mer när det gäller skötsel, läge, närings- och vattentillförsel.

Växtsätt

Rosor kan delas in i tre grupper baserat på sitt växtsätt: rabattrosor, klätterrosor och buskrosor.

Rabattrosen blommar i princip oavbrutet från juni/juli till sen höst. De utvecklas bäst om det
finns god tillgång på näring och vatten. Årlig nedskärning till ca 15 cm rekommenderas. Det
finns storblommiga samt klasblommiga sorter. Storblommiga sorter har enstaka, stora
blommor. Klasblommiga sorter har mindre blommor samlade i stort antal klasar.

Till buskrosorna hör flertalet av de så kallade gammaldags rosorna. Årlig beskärning behövs
inte, men en lättare gallring krävs emellanåt. En vårgödsling med rosgödsel, kompost eller
kogödsel ger rikligare blomning. Blomningen är inte lika långvarig som hos rabattrosorna
men i gengäld är de ofta härdigare, har mer doft och är mer lättskötta. I vissa fall är de även
skuggtåliga.

Klätterrosor används till spaljéer, pergolor, i bågar samt mot plank och staket. Gemensamt är
att de kräver stöd för att växa uppåt. Klätterrosor ska gallras på våren. Ta bort döda grenar och
täta partier.

Gruppbeskrivningar

Gammaldags rosor. Buskrosor. Doftar i regel medelstarkt eller starkt. Blommar under en
period på sommaren. Växer bra på magra till medelgoda jordar. Kräver endast lite skötsel.

Gammaldags rosor. Doftar starkt. Remonterar eller blommar mer eller minde kontinuerligt
från slutet av juni till långt ut på hösten. Odlas på medelgoda eller goda jordar. Kräver mycket
skötsel.

Gammaldags rosor. Doftar starkt eller medelstarkt. Återkommande eller engångsblommande.
Odlas på medelgod eller goda jordar. Varierande skötselbehov, flertalet sorter kräver mycket
skötsel.

Gammaldags rosor. Doftar svagt till starkt. Engångsblommande. Odlas på medelgoda eller
goda jordar. Fordrar endast lite skötsel.

Mossrosor. Gammaldags rosor. Doftar i regel medelstarkt till starkt. Mossliknande utväxter på
foderblad och fruktämne, ofta även på blomstjälkarna. Flesta sorterna är engångsblommande.
Odlas på medelgoda eller goda jordar. Varierande skötselbehov.

Gammaldags rosor. Doftar vanligen stark eller medelstarkt. Blommar under en period på
sommaren.Växer bra på magra till medelgoda jordar. Fordrar endast lite skötsel.

Moderna rosor. Rabattrosor, några få buskrosor. Doftar i regel svagt – medelstarkt. Blommar i
regel kontinuerligt. Odlas på goda jordar. Kräver mycket skötsel.

Gammaldags rosor. Doftar svagt till medelstarkt. Engångsblommande. De flesta sorter växer
bra på magra till medelgoda jordar och fordrar endast lite skötsel.

Gammaldags rosor. Buskrosor. Doftar medelstarkt eller starkt. Blommar under en period på
sommaren. Växer bra på magra och medelgoda jordar. Fordrar endast lite skötsel.

Moderna rosor. Rabattrosor. Doftar svagt till medelstarkt. Blommar kontinuerligt. Odlas på
goda jordar. Kräver mycket skötsel.

Moderna rosor. Klätterrosor. Kraftigväxande. Doftar starkt. Engångsblommande. Odlas på
medelgoda eller goda jordar. Friska. Uppbundna kräver mycket skötsel. Naturligt växande är
lättskötta.

Moderna rosor. Klätterrosor och buskrosor. Doftar svagt till tämligen starkt. De flesta sorterna
är återblommande. Odlas på goda jordar. Kräver mycket skötsel.

Gammaldags rosor. Doftar svagt. Återkommande, några sorter är engångsblommande. Odlas
på goda jordar. Kräver mycket skötsel.

Moderna rosor. Buskrosor och rabattrosor, några sorter kan användas som klängrosor. Doftar
svagt till ytterst svagt. Engelska rosor och renässans-rosor ingår i gruppen, de har medelstark
eller stark doft. Blommar kontinuerligt allt remonterar, några sorter är engångsblommande.
Odlas på goda jordar. Flertalet sorter kräver mycket skötsel.

Buskrosor, några kan användas som låga klätterrosor. Doftar i regel medelstarkt till starkt.
Blommar i regel kontinuerligt. Odlas på goda jordar. Kräver mycket skötsel.

Moderna rosor. Doftar svagt. De flesta sorterna blommar på försommaren och får stora
dekorativa nypon. Växer bra på magra och medelgoda jordar och fordrar tämligen lite skötsel.

Moderna rosor. Rabattrosor. Doftar i regel svagt, några sorter har medelstark doft, några
saknar doft. Blommar kontinuerligt. Odlas på goda jordar. Kräver mycket skötsel.

Gammaldags rosor. Doftar vanligen starkt. Remonterar eller blommar kontinuerligt. Odlas på
goda jordar. Kräver mycket skötsel.

Gammaldags rosor. Växer i del flesta fall kraftigt och tämligen tät. Doft oftast stark.
Remonterar eller blommar kontinuerligt. Ska odlas på goda jordar. Kräver mycket skötsel.

Moderna rosor. Buskrosor, några sorter kan användas som klätterrosor. Doftar svagt till starkt,
några doftlösa. Remonterar eller blommar kontinuerligt, några sorter engångsblommande.
Varierande krav på jord och skötsel. Flertalet sorter fordrar endast lite skötsel.

Gammaldags rosor. Doftar svagt till starkt. De flesta sorter engångsblommande, några
remonterar svagt. Undantag Stanwell Perpetual som blommar kontinuerligt. Växer bra på
magra och medelgoda jordar. Fordrar endast lite skötsel.

Moderna rosor. Doftar svagt till tämligen starkt. Flesta sorter återblommande. Odlas på goda
jordar och kräver mycket skötsel.

Moderna rosor. Doftar svagt till tämligen starkt. Blommar kontinuerligt. Odlas på goda jordar
och kräver mycket skötsel.

Moderna rosor. Klätterrosor. Doftar svagt till starkt. De flesta sorterna är engångsblommande.
Odlas på medelgoda eller goda jordar. Naturligt växande fordrar de endast lite skötsel som
uppbundna klätterrosor är de skötselkrävande.

“Med sin doft, färg och form ger rosen ett underbart inslag i trädgården.”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm