Rosor

Rosen är själva sinnebilden för en ljuvligt blommande trädgård. Rosornas underbara färger och dofter lyfter den enklaste täppa till nya höjder! De passar också utmärkt i offentliga miljöer, bara man väljer rätt sort.

Mångfalden är enorm och kan vara överväldigande. Det är lätt att förlora sig i vackra namnsorter, alla makalösa färgskiftningar och löften om lång blomning.

Numera odlas de flesta rosor i kruka vilket gör att de kan planteras hela växtsäsongen. Generellt är buskrosorna minst skötselkrävande, men världen behöver också maffiga klätterrosor och hav av vackra rabattrosor. Vi har även gamla kulturarvssorter märkta med Grönt Kulturarv ® , särskilt lämpade för historiska miljöer och äldre trädgårdar. Det är spännande och kulturhistoriskt intressant rosor som samlats in inom Programmet för Odlad Mångfald. Rosor delas in i tre huvudgrupper: rabattrosor, buskrosor och klätterrosor:

Växtsätt

Rosor kan delas in i tre grupper baserat på sitt växtsätt: rabattrosor, klätterrosor och buskrosor.

Blommar i princip oavbrutet från juni/juli till sen höst. De utvecklas bäst om det finns god
tillgång på näring och vatten. Årlig nedskärning till ca 15 cm rekommenderas. Det finns
storblommiga samt klasblommiga sorter. Storblommiga sorter har enstaka, stora blommor.
Klasblommiga sorter har mindre blommor samlade i ett stort antal klasar. Putsa bort visset
och gödsla regelbundet för längre blomning.

Till buskrosorna hör flertalet av de så kallade gammaldags rosorna. Årlig beskärning behövs inte, men busken blir mer långlivad vid regelbunden gallring där de äldsta grenarna tas bort i marknivå. Moderna/remonterande buskrosor kan beskäras hårdare. En vårgödsling med rosgödsel, kompost eller kogödsel ger rikligare blomning. Blomningen är inte lika långvarig
som hos rabattrosorna men i gengäld är de ofta härdigare, har mer doft och är mer lättskötta. Några sorter är skuggtåliga. Remonterande buskrosor bör gödslas en gång till
efter första floret och vissna blommor kan med fördel klippas bort för att stimulera återblomning.

Dessa används till spaljéer, pergolor, i bågar samt mot plank och staket. Gemensamt är att
de kräver stöd för att växa uppåt. Notera de sorternas varierande höjd för att välja rätt ros
till rätt plats. En vårgödsling ger rikligare blomning. Klätterrosor ska gallras på våren. Ta bort
döda grenar och täta partier. Remonterande klätterrosor kan med fördel putsas från vissna
blommor efter första floret och då även gödslas ytterligare en gång för att stimulera
återblomning.

När det gäller rosor är det extra viktigt att välja rätt ros till rätt växtplats – och då
handlar det inte bara om ett soligt läge och bra jord utan också om själva buskens växtsätt,
storlek och friskhet. Plantera helst tidig vår eller sen höst.

Välj rätt ros! En vildart eller en gammaldags buskros är mer lättskött än moderna
rabattrosor som kräver mer skötsel i form av beskärning, vatten och näring.

Rosorna beskärs under våren, när björken har ”musöron”. Moderna rabatt-, busk- och klätterrosor kan beskäras hårt, medan vilda och engångsblommande rosor gallras
ur mer försiktigt (ta i första hand bort gamla, sjuka eller skadade grenar).

“Med sin doft, färg och form ger rosen ett underbart inslag i trädgården.”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm