Svenskodlade plantor har alltid varit vår kärnverksamhet. Naturligtvis vill vi att de som köper
våra växter också tycker att det är ett kvalitetsmärke, samtidigt som de är med och stödjer svensk odling, hantverk och arbetstillfällen.

En tydlig märkning hjälper konsumenten att hitta svenskodlade, friska, motståndskraftiga och härdiga plantskoleväxter. Vi inleder nu ett samarbete med Svenskt Sigill och deras varumärke Från Sverige som sedan tidigare används flitigt på snittblommor och krukväxter men numera också omfattar företag som producerar plantskoleväxter. Redan under 2021 kommer alla våra E-plantor att få säljas med märket Från Sverige. När hela certifieringsprocessen är klar kommer vi att kunna sätta Från Sverige på samtliga våra svenskodlade växter.

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm