Perenner & prydnadsgräs

Färg, form och variation kännetecknar perennerna, de fleråriga örtartade växterna som
vissnar ner på hösten för att komma tillbaka nästa år.
Perennerna är viktiga årstidsmarkörer eftersom flertalet blommar några veckor vid sin
speciella tid på året. För den designer som har kunskap om perennernas behov och
utveckling är det som att ha en oändlig färg- och formpalett att ösa ur!
Flertalet perenner trivs i sol till halvskugga men det finns arter som föredrar ett skuggigare
läge, precis som det finns perenner för fuktiga respektive mycket torra växtplatser.
Perenner varierar från låga marktäckare till höjdare på närmare två meter, vissa är
svagväxande och tål därför konkurrens dåligt medan andra är kraftigväxande och kan ta över
stora ytor om de lämnas i fred. Dessa egenskaper kan man dra nytta av, men det gör det
också viktigt att välja rätt växt till rätt plats. Perenner är ofta fantastiska fjärils- och biväxter!
Större plantor, så kallade solitärperenner, i krukstorlek 2,0, 3,5 och 5,0 liter lämpar sig
särskilt till krukplantering eller komplettering av befintliga planteringar.

Prydnadsgräs har ett stort användningsområde både som solitärer och i perennplanteringar.
Särskilt de höga gräsen fungerar utmärkt som solitärer eller massplanteringar i svåra lägen
som slänter, refuger och andra ytor där man vill ha fräsch grönska, men låg skötselnivå. Vissa är torktåliga medan andra föredrar fuktigare läge. Många prydnadsgräs är fina i urnor.
Vackrast är de på sensommaren och hösten när de pryds av sina vajande blomvippor.

De lägre prydnadsgräsen är tacksamma komplement i perennrabatter där man vill föra in
mer rörelse. Det finns både vårblommande och höstblommande arter. Flertalet
prydnadsgräs har vackra vinterståndare som även förser fåglarna med vintermat.

Plantera helst vår eller höst. Krukodlade plantor kan planteras hela växtsäsongen, men vid torrperioder under sommaren krävs flitig etableringsbevattning. Generellt trivs perenner i väldränerade jordar eftersom de är känsliga mot vinterfukt. Därför kan en del arter ha svårt att övervintra i fuktigt kustklimat men klara sig väl under ett tjockt snötäcke längre norrut. Det gör att zonindelningen inte fungerar på samma sätt som för träd och buskar.

Perenner klipps ner på våren. Det är viktigt att inte klippa ner prydnadsgräs för
tidigt. Vänta tills att snön har smält och marken har torkat upp. Gödsla under försommaren
och vattna nyplanterat samt vid långvarig torka. Arter som återblommar kan putsas efter
blomning för att stimulera återblomningen. Äldre plantor grävs upp och delas vår eller höst.

“Perenner finns i många olika färger och former och det finns perenner för alla lägen.”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm