KVALITETSREGLER

Vid inköp av plantskoleväxter är det viktigt att känna till vilka kvalitetskrav som kan ställas på
odlare och säljare, för att veta vad du kan förvänta dig av din beställning. I broschyren
Kvalitetsregler för plantskoleväxter som tagits fram av GRO:s plantskolesektion får du tydlig
information om vilka bestämmelser, kvalitets- och storleksbegrepp som används av svenska trädgårdsbranschen.

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm