E-plantor - de bästa växterna för svenskt klimat

E-planta är ett varumärke och en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda
för svenskt klimat. I varumärket finns våra allra bästa träd, buskar, häck-, kläng-, och
barrväxter samt frukt och bär samlade. E-plantorna utgör basen i sortimentet hos Plantskolan i
Ängelholm AB.

Målsättningen med E-plantor är att samla de bästa växterna för svenskt klimat och
kvalitetssäkra dess produktion. Med märkningen E-planta kan du vara säker på att få växter som är:

– Svenskproducerade
Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där deska planteras. Kortare transporter ger mindre miljöpåverkan

– Utvalda för svenskt klimat
Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador.

– Provodlade i Sverige
Provodling på flera platser ger säkrare zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar

– Art- resp. sortäkta
Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor.

– Friska plantor
Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot
sjukdomar/skadegörare.

E-planta är en ekonomisk förening som vill skapa långsiktiga resurser till produktutveckling och marknadsföring av E-plantor. Föreningen har idag 21 medlemmar och det är endast medlemmar som får producera E-plantor. Plantskolan i Ängelholm AB är en av föreningens mest aktiva medlemmar.

På E-plantas hemsidan, www.eplanta.com, hittar du mer information om E-plantsystemet
samt utförliga växtbeskrivningar och bilder på växter med E-märkning.

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm