E-plantor - de bästa växterna för svenskt klimat

E-planta är ett varumärke och en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda
för svenskt klimat. I varumärket finns våra allra bästa träd, buskar, häck-, kläng-, och
barrväxter samt frukt och bär samlade. E-plantorna utgör basen i sortimentet hos Plantskolan i
Ängelholm AB.

En E-planta är alltid utvald för svenskt klimat och odlas i Sverige. Det ger säkra underlag till korrekta zonangivelser och växtbeskrivningar.

En E-planta kommer alltid från ett friskt utgångsmaterial. Det ger bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare.

En E-planta kommer alltid från godkända svenska frökällor eller moderplantor. Kort sagt får du samma växt när du kompletterar handlar från olika plantskolor.

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm