klätterväxter

Klätterväxter är oslagbara både när det gäller att framhäva en vacker trädgård och för att dölja mindre vackra platser eller byggnader. Klätterväxter ramar in trädgården och ger den ett mjukt och välkomnande intryck. Beroende på val av växt kan de vara romantiskt fluffiga
eller stilrent strama. Många gånger har de anslående blomning, ibland är det bladverket som är viktigast.

Självklara platser för klätterväxter är pergolor, spaljéer och portaler, men de kan också tillåtas att klättra i träd och buskar, få bre ut sig över tråkiga murar och staket eller användas som marktäckare i slänter och andra svårskötta ytor. Många kompakta klätterväxter passar
utmärkt i ampel och krukor. Växtsättet skiljer mellan olika klätterväxter. Vissa tar sig själva upp på släta ytor med hjälp av häftorgan medan andra behöver någon form av stöd att slingra sig runt eller klänga på. Det är en fördel om växtstödet är på plats innan växten planteras, för att störa den så lite som möjligt.

Klematis är en mycket bra klätterväxt och efter en lång tid med mycket introduktioner så har sortimentet nu satt sig, och består av en rad riktigt bra sorter. Vi vill också lyfta fram de E- märkta murgrönorna, som klarar vintrarna bra upp i zon 4.

Plantering: Om växten ska klättra vid ett hus är det viktigt att inte plantera den alltför nära grunden, då den i regel är väldränerad och jorden kan bli för torr. Gräv planteringsgropen minst en halv meter utanför väggen och led grenarna in mot spaljén med hjälp av
bambupinnar eller motsvarande.
Tips: Klematis vill ha blommorna i sol men rötterna gillar inte när det blir för varmt. Plantera därför gärna en låg växt framför klematisplantan som kan skugga rotsystemet.

“Klätterväxter kan täcka stora ytor, gömma tråkiga konstruktioner och ge ett mjukt och frodigt intryck.”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm