klätterväxter

Klätterväxter ger snabbt en frodig grönska samtidigt som de tar en liten markyta i anspråk. De kan täcka stora ytor, gömma tråkiga konstruktioner och ge ett mjukt och frodigt intryck.
Klätterväxter kan användas i spaljéer, portaler och som klättrare i träd och buskar. De kan även tillåtas bre ut sig över murar, staket eller som marktäckare i rabatten. Flera kompakta
sorter lämpar sig även bra för odling i urna eller ampel. En del klätterväxter tar sig själva upp med häftorgan andra behöver något stöd att slingra sig runt eller klänga på.

“Klätterväxter kan täcka stora ytor, gömma tråkiga konstruktioner och ge ett mjukt och frodigt intryck.”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm