Grönt Kulturarv - Bevarar det gröna, levande kulturarvet

Programmet för Odlad Mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Programmet för Odlad Mångfald, POM, har varumärket Grönt kulturarv ® . Syftet är att öka kunskapen om betydelsen av genetiska resurser och att det är viktigt att använda och ta väl hand om dem.

POM har ställt upp följande kriterier för att bedöma växter som Grönt kulturarv ® :
– arter och sorter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 – beroende på växtslag –
med väl dokumenterad historia.
–  i Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommit material, som bedöms vara bevarandevärt, oavsett ålder.

För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv ® krävs att den ska finnas i den nationella genbanken.

I varumärket finns idag perenner, rosor, humle, kronärtskocka, krukväxter, lök och klassiska fruktsorter. Sortimentet utökas kontinuerligt och gemensamt är att de alla har en intressant och spännande historia. Från och med hösten 2015 märktes ett 40-tal certifierade fruktsorter med Grönt kulturarv ® . Dessa sorter har odlats av generationer före oss och är en del av vårt pomologiska arv. – Det är genom att odla som vi bäst bevarar för framtiden!

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm