Barrväxter

Barrväxter ger form och struktur såväl på sommaren som på vintern när andra växter tappat sina blad. Barrväxterna skapar lä och vindskydd och är i regel friska och drabbas inte av några sjukdomar.

 Det finns enorm variation i färg, form och användningsområden. Barrväxter kan användas som en tät häck som ger insynsskydd, som en låg infattningshäck kring rabattytan, som marktäckare i slänten, till formklippning av klot eller som solitära utropstecken i planteringen.

Flera småvuxna barrväxter är även fina att använda i kombination med perenner och rosor i rabatten eller att plantera i kruka på terrassen eller vid entrén. Något vintergrönt piggar verkligen upp en gråmulen höstdag 

Flera barrväxter trivs i stadsmiljö och har intressanta egenskaper som går att dra fördel av i staden. Med sin täthet kan de förhindra kalla vindar att dra fram och med sin täta grönska tar de effektivt hand om skyfall.

Barrväxterna är anspråkslösa när det gäller jorden men föredrar i regel en väldränerad mullrik jord. Vissa barrväxter fungerar på fuktigare och tyngre jord men riktigt tunga lerjordar rekommenderas i regel inte.
Barrväxterna är mycket känsliga för den tidiga vårsolen. 

Då marken fortfarande är frusen och vårsolen kommer fram, lockar den igång vattentransporten i växterna. Risken för uttorkning är då stor. För att förhindra detta rekommenderas att på hösten vattna rejält och täcka marken med t ex bark som håller fukten och förhindrar alltför djup tjäle. Barrväxter i söderläge kan med fördel täckas med juteväv så länge marken är frusen.

" Barrväxter ger form och struktur såväl på sommaren som på vintern när andra växter tappat sina blad.”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm