Barrväxter

Barrväxternas unika kombination av form och funktion gör dem mycket användbara, inte
minst i moderna stilrena miljöer där de fått en renässans de senaste åren!

Ju mildare vintrarna blir, desto viktigare blir det med de städsegröna växterna. Barrväxterna
har en speciell karaktär som inga andra växter riktigt kan tävla med. Många av pelarformade
och klotformade sorter passar utmärkt som solitärer – klippta eller friväxande – där deras på
samma gång stabila och eleganta karaktär kommer till sin rätt. Eller varför inte satsa på en häck?

Även på sommaren kan en barrväxt fylla sin funktion genom sin tydliga form och struktur,
granne med friväxande prydnadsbuskar, lövträd och perenner. Till detta passar de småvuxna
sorterna bäst. Lågväxande sorter fungerar utmärkt som marktäckare på stora ytor, inte minst i slänter.

Planteringsråd: Plantera sensommar och tidig höst, så att växterna hinner rota sig innan
vintern. I kallare klimat är vårplantering att rekommendera. Sörj för bra bevattning hela
första sommarsäsongen och därefter under torrperioder.

Beskärning: Häckar och formklippta barrväxter bör beskäras årligen för att hålla formen.

Tips: Barrväxter är känsliga för uttorkning under vårvintern/våren särskilt vid sol i
kombination med tjäle. Förebygg genom att vattna upp växten under hösten och lägg
täckbark runt plantorna. I utsatta lägen kan växterna skuggas med juteväv tills tjälen släpper.

" Barrväxter ger form och struktur såväl på sommaren som på vintern när andra växter tappat sina blad.”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm