Fruktträd

Fruktträden ger oss egenodlade, smakrika frukter men även underbar försommarblom och en stomme i trädgården. Vi på Plantskolan i Ängelholm AB älskar frukt och odlar över 150 olika sorters äppel-, päron- , körsbär-, plommon- och persikoträd. Detta gör att vi idag har ett av landets bredaste sortiment. Vi producerar alla sorterna i standardkvalitet, det vill säga med en 2-årig krona. Vissa sorter odlar vi vidare på friland och säljer även som 5-6-års träd och som högstamsträd.

Fruktträd måste oftast befruktas med pollen från en annan sort av samma fruktslag för att det ska bli någon skörd. Detta brukar inte vara något problem i tätbebyggda områden då det oftast finns lämpliga pollinerande sorter i närheten.
Dålig fruktsättning kan bero på att det inte finns sorter som befruktar varandra. I de allra flesta fall pollineras sorterna av andra sorter med liknande blomningstid.
Det finns en del sorter av plommon och sötkörsbär som är självfertila, det vill säga kan
pollinera sig själva, men skörden brukar förbättras om det finns en annan sort i närheten. Surkörsbär är självfertila och kan befruktas av eget pollen.

Fruktträd trivs bäst i ljusa lägen och kan odlas på de flesta jordar. En riktigt styv lera kan behövas förbättras så att rötterna får lättare att andas. Förbättra gärna vid plantering med torvmull eller planteringsjord samt väl brunnen gödsel eller kompost.
Årlig beskärning av fruktträd är viktig, men beskärningen behöver inte vara svår eller
omfattande. Det viktigaste är att ta bort döda grenar och gallra ur täta partier.
Beskärning av äpplen och päron kan ske på vårvintern eller under JAS-månaderna (juli, augusti, september). Beskärning på vårvintern stimulerar tillväxt medan sommarbeskärning ger minskad skottillväxt. I första hand rekommenderas JAS-beskärning. Vårbeskärning är lämpligt för gamla äpple- och päronträd med dålig tillväxt. Plommon, körsbär, persika och aprikos beskärs under JAS-månaderna och ska endast beskäras lätt.

I huvudsak brukar man skilja på starkväxande och svagväxande grundstammar. De
starkväxande ger kraftigväxande träd medan de svagväxande får ett helt annat växtsätt och utseende. Dessa träd blir mindre och ger skörd i tidig ålder. Svagväxande grundstammar är lämpliga vid litet utrymme eller för spaljéring. Träd på svagväxande grundstammar har ett svagare rotsystem och kräver ofta trädstöd hela livet. Livslängden är oftast kortare hos träd med svagväxande grundstam då rotsystemet är mindre och lättare torkar ut.

“Fruktträden ger oss egenodlade, smakrika frukter men även underbar försommarblom och en stomme i trädgården.”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm