Fruktträd

En trädgård utan fruktträd är svårt att föreställa sig. Fruktträden är en del av vårt kulturarv,
samtidigt som de både har ett stort skönhetsvärde och ger goda, närodlade frukter fulla av
smak. På plantskolan i Ängelholm älskar vi fruktträd! Vi är landets största producent av fruktträd
och har också ett av de bredaste sortimenten. Här gör vi allt från start: okulering,
uppdragning på friland, beskärning och därefter plantering i kruka. Alla våra fruktträd säljs
som standardkvalitet, det vill säga träd med en 2-årig krona. En del sorter odlar vi vidare på
friland för att kunna erbjuda större träd, 5–6 års träd, och även ett antal träd på högstam.
Kontakta oss gärna för att veta mer om aktuellt sortiment i de större storlekarna!

Alla våra E-märkta träd är certifierade och vi har dessutom ett 40-tal sorter som är märkta
Grönt Kulturarv ® . Sedan 2020 kan vi erbjuda alla Sveriges landskapsäpplen. Här har vi fått
hjälp med en del förökningsmaterial från Klonarkivet på Nationella Genbanken i Alnarp vid
Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vår produktion består utöver äpplen också av päron, plommon, körsbär och persika. Vi är
stolta över att kunna förse hela Sverige med friska, vackra träd och god frukt!

Fruktträd måste oftast befruktas med pollen från en annan sort av samma
fruktslag för att det ska bli någon skörd. Detta brukar inte vara något problem i tätbebyggda
områden då det oftast finns lämpliga pollinerande sorter i närheten.
Det finns en del sorter av plommon och sötkörsbär som är självfertila, det vill säga kan
pollinera sig själva, men skörden brukar förbättras om det finns en annan sort i närheten.
Surkörsbär är självfertila och kan befruktas av eget pollen.

Grundstammen avgör i huvudsak trädets tillväxt och slutliga storlek. Man skiljer
på starkväxande och svagväxande grundstammar. De starkväxande ger kraftigväxande och
långlivade träd. Träd på svagväxande grundstam blir mindre och ger skörd i tidig ålder, men är mer kortlivade. De är främst användbara i små utrymmen och till spaljering. Träd på svagväxande grundstammar har ett svagare rotsystem och kräver ofta trädstöd hela livet. De är också mer känsliga för uttorkning.

Välj en växtplats i ljust och soligt läge. Lerjordar bör förbättras med torvmull eller
planteringsjord i samband med plantering. Ympstället ska vara ovan jord. Ge trädet ett bra
stöd och glöm inte att vattna.

Unga fruktträd (2-års träd) uppbyggnadsbeskärs den första våren efter
plantering, strax innan bladutspring.

Årlig beskärning av fruktträd syftar till att göra trädet stabilt och luftigt. Ta i första hand bort
döda, sjuka och skadade grenar och gallra ur täta partier.

Äpple- och päronträd i god tillväxt (med rejäla årsskott) beskärs med fördel under JAS-
månaderna (juli-augusti-september) för att stimulera fruktsättning. Unga träd (upp till fem-
sex år) och äldre träd med dålig tillväxt beskärs under vårvintern för att stimulera tillväxt.

Plommon, körsbär, persika och aprikos beskärs efter uppbyggnadsbeskärningen under JAS,
och ska endast beskäras lätt.

“Fruktträden ger oss egenodlade, smakrika frukter men även underbar försommarblom och en stomme i trädgården.”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm