PERENNAGRUPPEN

Perennagruppen utgörs av svenska perennodlare. De har bland annat tagit fram 200-listan
över de mest odlingsvärda sorterna och utser årligen Årets perenn.

Perenner.se är en hemsida som innehåller mycket information om perenna växter. Det
handlar bland annat om utförligare beskrivningar av olika perenner, rabattförslag,
trädgårdstilar och nyheter. Här porträtteras också människor som älskar trädgård och det
bjuds på tips om hur du kan planera, skapa och sköta en perennplantering.

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm